Thành viên
Khẩn : dời lịch họp hôm nay ngày 17 tháng 01 năm 2018 Cụ thể : Lịch họp đảng ủy và ban giám đốc viện dời đến 10 giờ ngày thứ sáu 19 tháng 01 năm 2018. Lịch họp cán bộ chủ chốt dời đến 11 giờ ngày 19 tháng 01 năm 2018. Trân trọng!
Thứ tư, 17-01-2018 09:42