Chiêu sinh lớp Đông dược cơ bản khóa 64

0
889

Viện Y dược học dân tộc TP. Hồ Chí Minh thông báo Chương trình phổ cập kiến thức đông y chiêu sinh lớp Đông dược cơ bản khóa 64 như sau:
Giáo viên : ThS. Dk. Hà Văn Hùng, DS.CKII.Trần Thị Thanh Hương , ThS. Dk.Nguyễn Thị Diệu, ThS.BsPhạm Ngọc Liệp , Bs.CKI Lê Ngọc Tuấn Anh..
Khai giảng : Thứ Hai ngày 21 – 10 – 2019 (khi đủ 20 học viên đăng ký)
Ngày học : Hai – Tư – Sáu
Giờ học : 14 giờ – 16 giờ
Học phí : 1.800.000đ (bao gồm tài liệu)/khóa/40 buổi học
Giáo viên : ThS. Dk. Hà Văn Hùng, DS.CKII.Trần Thị Thanh Hương, ThS. Dk.Nguyễn Thị Diệu, ThS.BS.Phạm Ngọc Liệp

SHARE